Činnosti spoločnosti Epostone s.r.o.

Podlahy sú najviac zaťažované miesto v rámci budov a zaťažovaných plôch. Naša spoločnosť Vám ponúka návrh riešenia podľa typu zaťaženia a samotnú realizáciu z možnosťou budúcej údržby. Sledovaním stavu a správnou údržbou predídete celkovej deštrukcií a vážnym poškodeniam podláh.

Naša spoločnosť Vám ponúka :

» realizácie priemyselných podláh

» posúdenie stavu existujúcich podláh

» návrhy riešení na odstránenie závad a nedostatkov

» pre-tmelenie a opravy zmršťovacích škár

» sanácia prasklín

» opravy dolámaných hrán dilatácií

» opravy lokálnych výtlkov

» celková sanácia nášľapnej vrstvy

» opravy vonkajších plôch

» špeciálne sanácie

» rezanie betónu

» injektáže podláh

» realizácie kamienkových kobercov

» výroba ozdobných predmetov s kamienkov

» tesnenia požiarnych prestupov HILTI