• Opravy poškodených podláh a ich renovácie

  Opravy poškodených podláh a ich renovácie

 • Podlahy do výrobných hál a skladov

  Podlahy do výrobných hál a skladov

 • Návrhy a realizácie epoxidových podláh

  Návrhy a realizácie epoxidových podláh

 • 1
 • 2
 • 3

O podlahách

Zničenie podlahy začína drobným defektom ktorý sa postupne rozširuje.

Podlahy sú najviac zaťažované miesto v rámci budov, a preto im je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Tým predídete celkovému poškodeniu a znížite náklady na opravu a údržbu.

NAŠE ČINNOSTI

» realizácie priemyselných podláh

» posúdenie stavu podláh

» odstránenie závad a nedostatkov

» pre-tmelenie a opravy škár

» sanácia prasklín

» opravy dolámaných hrán dilatácií

» opravy lokálnych výtlkov

» celková sanácia nášľapnej vrstvy

» opravy vonkajších plôch

» špeciálne sanácie

» rezanie betónu

» injektáže podláh

» kamienkové koberce

» výroba ozdobných predmetov

» tesnenia požiarnych prestupov